Radio


Gruppen är rådgivande till EU-kommissionen i spektrumfrågor.

21 november 2017


Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

6 november 2017


Sista svarsdag är den 15 november 2017.

24 oktober 2017


PTS bjuder in till enskilda samtal för att inhämta information inför PTS arbete med 5G Spektrumplan, etapp 2.

9 oktober 2017


PTS underrättar Canal Digital och Viasat att de måste följa lagen om elektronisk kommunikation (LEK) gällande längden på inledande avtalstid. Enligt LEK får inte den inledande bindningstiden vara på mer än 24 månader.

13 september 2017


Artikel 10.10 i radioutrustningsdirektivet (direktiv 2014/53/EU, RED) kräver att tillverkaren informerar om eventuella restriktioner för användningen av, eller tillståndskrav för, den radioutrustning som tillverkaren släpper ut på marknaden.

29 augusti 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) slutredovisar i dag ett uppdrag att ta fram en ny frekvensplan för analog kommersiell radio. PTS frekvensplanering har resulterat i mer frekvensresurser för analog kommersiell radio och skapar möjligheter för såväl nationella, regionala som lokala sändningsområden.

30 juni 2017


Anmälan senast den 4 september.

28 juni 2017


AstaZero ska använda 5G-tekniken i sin testmiljö för trafiksäkerhet och självkörande fordon.

28 juni 2017


Något fler anmälningar om störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet kom in till operatörernas gemensamma kontaktpunkt Telekområdgivarna under 2016. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problemen. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS): ”Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 2016”.

16 juni 2017