Radio


Artikel 10.10 i radioutrustningsdirektivet (direktiv 2014/53/EU, RED) kräver att tillverkaren informerar om eventuella restriktioner för användningen av, eller tillståndskrav för, den radioutrustning som tillverkaren släpper ut på marknaden.

29 augusti 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) slutredovisar i dag ett uppdrag att ta fram en ny frekvensplan för analog kommersiell radio. PTS frekvensplanering har resulterat i mer frekvensresurser för analog kommersiell radio och skapar möjligheter för såväl nationella, regionala som lokala sändningsområden.

30 juni 2017


Anmälan senast den 4 september.

28 juni 2017


AstaZero ska använda 5G-tekniken i sin testmiljö för trafiksäkerhet och självkörande fordon.

28 juni 2017


Något fler anmälningar om störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet kom in till operatörernas gemensamma kontaktpunkt Telekområdgivarna under 2016. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problemen. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS): ”Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 2016”.

16 juni 2017


Från och med 13 juni 2017 måste all radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i EUs direktiv 2014/53/EU (radioutrustningsdirektivet RED) som beslutades den 16 april 2014. Då upphör den övergångsperiod som gällt mellan det gamla och det nya regelverket.

13 juni 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en inventering av hur frekvenser i frekvensband över 6 GHz används.

12 maj 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett remissförfarande av beslut att begränsa antalet tillstånd tillsammans med allmän inbjudan till spektrumauktion i 450 MHz-bandet. Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på villkor och auktionsregler.

4 maj 2017


Myndigheten publicerar idag sin spektrumplan för 5G-tester.

31 mars 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

23 mars 2017