Samråd av utkast till beslut om att upphäva skyldigheter avseende för Telias kopparnät (marknad 1)

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen marknadsreglering@pts.se, senast den 1 februari 2023.