Konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden

För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Sista dag att svara på konsultationen är den 16 oktober.

Inom ramen för konsultationen önskar PTS svar på följande frågor:

  • Har ni någon information eller synpunkt som ni vill att PTS beaktar då myndigheten fortsatt utreder och fattar beslut i de frågor som anges i konsultationsdokumentet?
  • Har ni någon övrig information eller synpunkt som ni vill att PTS beaktar inför tilldelningen?

Se också särskilda frågor angående tilldelning av lokala blocktillstånd i konsultationsdokumentet, samt det särskilda underlaget om lokala blocktillstånd.

PTS tar gärna emot skriftliga svar till 3500MHzbandet@pts.se. Sista svarsdag är 16 oktober 2018.

Svaren på konsultationen kommer att publiceras på PTS webbplats. Det går att följa PTS arbete med 2,3 och 3,5 GHz-banden på www.pts.se/3500MHz.

Frågor angående denna konsultation kan ställas till Anna-Maria Lann 08-678 57 69.

Inkomna konsultationssvar: