Remiss av Post och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

Skriftligt yttranden ska ha inkommit till PTS senast 10 juni 2016. Märk svaret med PTS diarienummer 16-1473 och skicka svaren till pts@pts.se