Konsultation av intresset för användning av FM-bandet för analog kommersiell ljudradio

PTS har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en frekvensplanering för analog kommersiell radio. Gällande sändningstillstånd för analog kommersiell radio går ut den 31 juli 2018. Nya sändningstillstånd med start den 1 augusti 2018 ska utlysas av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) enligt bestämmelser i Radio- och tv-lagen

För att PTS ska få ett bra underlag för det fortsatta arbetet efterfrågas därför med denna konsultation marknadsaktörernas synpunkter i ett antal frågor.

Intressenter har möjlighet att senast den 16 juni 2016 ge in skriftliga synpunkter till e-post RUFM@pts.se.

Inkomna svar: