Pilotstudie av tillgången till it-infrastruktur i förhållande till EU:s uppställda mål för 2020 PTS-ER-2016:32

EU har fastställt ett mål om att alla medborgare ska ha tillgång till internethastigheter på minst 30 Mbit/s år 2020. PTS har genomfört en pilotstudie som visar att det finns lösningar även för hushåll som bor där infrastrukturen i dag inte är tillräcklig.

PTS har i rapportering till regeringen bedömt att det finns goda förutsättningar för att nå EU-kommissionens gällande mål. Utöver denna mer generella bedömning får PTS emellertid information från bl.a. kommuner att det finns problem när det gäller försöken att förbättra uppkoppling av fast bredband till hushåll.

Mot bakgrund av detta har PTS under andra halvan av 2016 genomfört en pilotstudie med syftet att verifiera bedömningarna att EU-kommissionens mål kan uppnås.

För att verifiera målet baserade PTS ett pilotfall på delar av Vilhelmina kommun där infrastruktur i dag inte är tillräcklig, detta för att se om det fanns alternativa kostnadseffektiva tekniska lösningar för att möjliggöra att pilotfallets 517 hushåll kan förses med bredband om minst 30 Mbit/s.

Sju förslag på lösningar på pilotfallet inkom och diskuterades på ett informationsmöte och workshop som hölls den 20 oktober i Lycksele i samarbete med Region Västerbotten, Vilhelmina kommun och AC-Net.

Efterföljande analys av de sju förslagen på lösningar samt workshopen visar att det är tekniskt möjligt att nå pilotfallets samtliga 517 hushåll med internethastigheter om 30 Mbit/s. Därmed är det sannolikt att 30 Mbit/s till hushåll och företag även skulle kunna uppfyllas inom större delen av Sverige och det kan med detta anses vara tekniskt möjligt att EU-kommissionens mål om internethastigheter på minst 30 Mbit/s till alla år 2020 kan nås.

PTS ser dock att det även kan finnas andra aspekter i vissa kommuner som ytterligare komplicerar bilden, som till exempel ekonomiska och strategiska förutsättningar, när det gäller att koppla upp de sista hushållen.

Ta del av rapporten

Läs mer om pilotstudien på www.pts.se/30mbit

För mer information:

Christian Höglund, projektledare spektrumavdelningen, tfn: 070-811 40 31

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55