Pilotstudie av tillgången till it-infrastruktur i förhållande till EU:s uppställda mål för 2020 PTS-ER-2016:32

2016-12-19