Beslut - tillsyn av skyddet av sjökablar Telenor - dnr 21-1208

PTS har undersökt skyddet av sjökablar hos Telenor.

Undersökningar har visat att Telenor har en dokumenterad riskanalys och följer branschöverenskomna riktlinjer vid förläggning av sjökabel. PTS avslutar därför granskningen.