Avskrivningsbeslut Tele2 - tillsyn signaleringssystem 7 - dnr 18-5044