Anmälan om klagomål på postoperatörer

Här finns information om hur du kan anmäla klagomål på postoperatörer och Svensk Adressändring. För att spara din tid rekommenderar vi att du först läser texten nedan om hur man bör gå tillväga.

Anmälan om klagomål hos postoperatör

Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till den operatör problemet gäller. Här följer kontaktinformation till olika postoperatörer.

arrow PostNord

PostNords Kundtjänst Privat kan du kontakta via telefon: 0771-33 33 10 eller via PostNords webbplats.

Om du inte blir nöjd med hur PostNord hanterar din synpunkt eller reklamation kan du kontakta PostNords kundombudsman.

arrow Bring Citymail

Mottagarservice
telefon: 0200-211 911
E-post mottagarservice@bringcitymail.com.
Bring Citymail Kundservice

arrow Övriga postoperatörer

arrow Anmälan om klagomål på Svensk Adressändring

Om ditt klagomål gäller eftersändning eller adressändring ska du vända dig till Svensk Adressändring

arrow Anmälan till Post- och telestyrelsen

Har du inte fått hjälp av postoperatören när du har anmält ditt klagomål kan du  göra en anmälan till PTS. PTS kan inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål mot postoperatörerna men kan komma att använda klagomålen som grund för tillsynsåtgärder.

Om du vill anmäla ett klagomål till PTS kan du göra det via:
e-post: pts@pts.se PTS information om behandling av personuppgifter vid klagomål på postoperatör hittar du här.

telefon: 08 678 58 80 under våra telefontider, tisdag 09.00-11.15 och torsdag 09.00-11.15.

Läs mer om PTS konsumentarbete på postområdet

Läs mer om PTS tillsynsarbete på postområdet.

arrow Gemensamt vid tvist

Konsumentverkets webbplats kan du söka kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun.

Vid en tvist mellan en postoperatör och en konsument finns också vissa möjligheter att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Både näringsidkare och konsumenter kan också vända sig till allmän domstol.