Anmälan om klagomål på postoperatörer

Här hittar du information om hur du kan anmäla klagomål på postoperatörer och Svensk Adressändring. För att spara tid rekommenderar vi att du först läser texten nedan om hur du bör gå tillväga.

Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till den operatör problemet gäller. Här följer kontaktinformation till olika postoperatörer.

arrow Postnord

Postnords Kundservice når du på telefon: 0771-33 33 10 eller via  Postnords webbplats.

Om du inte blir nöjd med hur Kundservice hanterar din synpunkt eller reklamation kan du kontakta Postnords kundombudsman.

arrow Citymail

Citymails Mottagarservice når du på telefon 0771-40 60 40 eller via e-post på mottagarservice@citymail.se.

Om du inte blir nöjd med hur din synpunkt eller reklamation hanteras av Mottagarservice kan du vända dig till Citymails utredningsfunktion. Utredningsfunktionen når du via e-post reklamation@citymail.se.

arrow Anmälan om klagomål på Svensk Adressändring

Om ditt klagomål gäller eftersändning eller adressändring ska du vända dig till Svensk Adressändring

arrow Anmälan till Post- och telestyrelsen

Har du inte fått hjälp av postoperatören när du har anmält ditt klagomål kan du  göra en anmälan till PTS. PTS kan inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål mot postoperatörerna men kan komma att använda klagomålen som grund för tillsynsåtgärder.

Om du vill anmäla ett klagomål till PTS kan du göra det via:
e-post: pts@pts.se . Du kan också nå oss på telefon, se telefontider.

PTS information om behandling av personuppgifter vid klagomål på postoperatör.

Läs mer om PTS konsumentarbete på postområdet

Läs mer om PTS tillsynsarbete på postområdet.

arrow Gemensamt vid tvist

Konsumentverkets webbplats kan du söka kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun.

Vid en tvist mellan en postoperatör och en konsument finns också vissa möjligheter att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Både näringsidkare och konsumenter kan också vända sig till allmän domstol.