Telefoni


Teloteket har möjlighet att yttra sig om underrättelsen senast 9 maj.

19 april 2018


Utbyggnadslagen, roaming och öppet internet är några av områdena som PTS kommer att granska under 2018.

4 april 2018


Konsultationen pågår mellan den 14 mars fram till och med den 25 april.

15 mars 2018


Det visar rapporten Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2017 som Post- och telestyrelsen låtit ta fram.

9 mars 2018


Post- och telestyrelsen sammanställer redovisade klagomål som rör elektronisk kommunikation för 2017.

27 februari 2018


Det visar PTS granskning av operatörernas avtalsvillkor med konsumenter.

22 februari 2018


Bland annat föreslås införande av sanktionsavgifter samt utökade möjligheter för myndigheten att hämta in information från operatörer.

12 februari 2018


Beslutet är ett steg mot en modernare telefoninummerplan.

11 januari 2018


PTS ska följa upp hur operatörerna arbetar med uppgraderingar av nät och tjänster.

18 december 2017


Det konstaterar PTS i rapporten Svensk telekommarknad för första halvåret 2017.

24 november 2017