Telefoni


Det är få som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige. Det framgår i en ny rapport från PTS.

1 april 2019


PTS avslutar granskning.

8 mars 2019


PTS konkurrenstillsyn har fokuserat på bredbandsfrågor, öppet internet och internationell roaming.

5 mars 2019


Nu påbörjas den andra konsultationen avseende den kostnadsmodell som EU-kommissionen tar fram för mobil samtalsterminering.

18 februari 2019


De senaste årens prisminskningar på mobilabonnemang fortsatte även 2018. Det visar PTS rapport ”Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband 2018”.

15 februari 2019


Tre lämnar inte in de svar PTS efterfrågar. Vitesbeloppet satt till 5 miljoner kronor.

7 februari 2019


Det nationella avbrottet på mobiltelefonin den 31 januari granskas inom ramen för en pågående granskning.

6 februari 2019