Telefoni


Tre lämnar inte in de svar PTS efterfrågar. Vitesbeloppet satt till 5 miljoner kronor.

7 februari 2019


Det nationella avbrottet på mobiltelefonin den 31 januari granskas inom ramen för en pågående granskning.

6 februari 2019