Telefoni


PTS inleder ett begränsat samråd kring den föreslagna konkurrensregleringen av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering.

17 september 2019


Osäkra prognoser för när elen kommer tillbaka försvårar operatörernas arbete. Det konstaterar PTS i en granskning efter stormen Alfrida.

18 juni 2019


PTS ska granska Tele2:s rutiner för incidenthantering, efter att hemliga telefonnummer har publicerats på webbplatser som Eniro.se och Hitta.se.

12 juni 2019


Ska du åka utomlands i sommar? Det finns regler för avgifter när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands. PTS och Telekområdgivarna tipsar inför sommaren.

27 maj 2019


PTS presenterar förslag till konkurrensreglering av marknaderna för fast och mobil samtalsterminering.

27 maj 2019


Granskning av hur operatörer arbetar med autentisering i kundtjänst.

21 maj 2019


Innebär skyldigheter för operatörerna.

11 april 2019


Det är få som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige. Det framgår i en ny rapport från PTS.

1 april 2019


PTS avslutar granskning.

8 mars 2019


PTS konkurrenstillsyn har fokuserat på bredbandsfrågor, öppet internet och internationell roaming.

5 mars 2019