Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på sidan för press hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar.

PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen efter att Telenor brustit i säkerhetsprövning av medarbetare som deltagit i säkerhetskänslig verksamhet.

16 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av tre operatörer som delat abonnentuppgifter utan kundernas medgivande.

14 februari 2023


En gemensam ansträngning krävs för att förbättra mobiltäckningen på tåg. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

14 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat ett antal transportabla reservnoder som ser till att internettrafiken fungerar, även om en central nod i ett regionalt stadsnät slås ut.

2 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat tre leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS). Samtliga leverantörer arbetar systematiskt med riskanalyser och uppfyller kraven i PTS regler.

1 februari 2023