Nyhetsbrev om digital delaktighet

Post- och telestyrelsens (PTS) nyhetsbrev om digital delaktighet vänder sig till dig som vill öka din kunskap om eller som är engagerad i frågor som rör digital inkludering och tillgänglighet.

Nyhetsbrevet vänder sig till privata och offentliga aktörer, intresse- och branschorganisationer som vill hålla sig uppdaterade och öka sin kunskap inom området digital delaktighet. Ambitionen är att nyhetsbrevet ska komma ut cirka fyra gånger per år.

Fyll i din e-postadress nedan och klicka på Prenumerera.

 

 

När du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet om digital delaktighet kommer PTS att hantera dina personuppgifter. Hanteringen sker enligt gällande regelverk för personuppgiftsbehandling.

Information om PTS behandling av personuppgifter

Om PTS arbete med digital delaktighet

Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar. PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post. Det gör vi genom stärka utvecklingen av nya och förbättrade kommunikationslösningar, samla in och dela med oss av kunskap och vägledning, samverka med andra myndigheter, aktörer och branscher samt att stötta initiativ, insatser och nätverk.