Press

Här är pressmaterial samlat

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Idag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i fyra regioner: Blekinge, Västernorrland, Värmland och Västra Götaland. Totalt finns det 136 miljoner kronor att fördela i bredbandsstöd under 2020, 34 miljoner kronor per region.

8 juni 2020


PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2019 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

4 juni 2020


PTS är en av sju myndigheter som tillsammans tagit fram konkreta säkerhetsåtgärder i en rapport.

3 juni 2020


Skyddet undersöks efter att PTS har fått information om brister från tillsynsmyndigheterna i Norge och Finland.

2 juni 2020


Granskningen gäller kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.

28 maj 2020