Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på sidan för press hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar.

PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Under 2021 gjordes 219 599 ärenden, en ökning med 1,9 procent jämfört med rekordåret 2020.

8 februari 2022


Vissa byggnader har felaktigt tilldelats stöd. Myndigheten har inlett återkravsärenden och vidtar åtgärder inför tilldelning.

3 februari 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast och mobil samtalsterminering upphävs.

31 januari 2022


En effektutvärdering visar att de innovationstävlingar som Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar inom digital tillgänglighet ger signifikant positiva samhällseffekter. Trenden är positiv.

28 januari 2022


Slutredovisningar av två innovationsprojekt i PTS sextonde innovationstävling "Från utanför till internet".

26 januari 2022