Tillsyn avseende marknadsreglering m.m. under 2021 PTS-ER-2022:4