Svensk telekommarknad första halvåret 2019 PTS-ER-2019:13