PTS årsredovisning 2023 PTS-ER-2024:4

Post- och telestyrelsens årsredovisning för 2023 innehåller bland annat en resultatredovisning och en finansiell redovisning av myndighetens arbete under 2023.

Rapportens tabeller kan ha tillgänglighetsproblem, en tillgänglighetsgranskning pågår och dokumentet kommer att ersättas med en tillgänglighetsanpassad version så snart granskningen är klar.