Länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2020 PTS-ER-2021:10

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa upp hur länsstyrelserna verkar för att målen i den nationella bredbandsstrategin ska nås. Denna sammanställning beskriver hur länsstyrelserna arbetat i länen utifrån sitt uppdrag under år 2020.