Investeringar och förutsättningar för bredbandsutbyggnad

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2018 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Prognoser för måluppfyllelsen kommer att lämnas under hösten.