Konkurrenstillsyn - första halvåret 2016 PTS-ER-2016:31