Föreläggande mot Telenor att upphöra med tillhandahållande av zero-rating tjänster

Föreläggande att upphöra med tillhandahållande av zero-rating tjänster