Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 14-6027

Avseende prissättningen av produkten Fiber Småföretag.