Beslut om att begränsa antalet tillstånd i 450 MHz-bandet - dnr 16-9255