Omprövning av beslut om begränsning av antalet tillstånd att använda radiosändare i ett frekvensutrymme m.m. dnr 15-6916