Integritet

Din personliga integritet är en viktig säkerhetsfråga. Du ska känna dig trygg när du använder elektronisk kommunikation, och inte behöva oroa dig för hur informationen du lämnar ifrån dig hanteras. Att få kommunicera förtroligt är en rättighet skyddad i grundlagen.

Regler om integritetsskydd och behandling av trafikuppgifter finns i kapitel 9 i lagen om elektronisk kommunikation. Reglerna handlar bland annat om vad operatörerna får göra med uppgifter om sina kunder och uppgifter som är nödvändiga för kommunikationen ska kunna förmedlas.

Dessa regler har sitt ursprung i det bakomliggande EU-direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

arrow Vilket ansvar har PTS i integritetsfrågor?

När operatörerna tillhandahåller telefoni och internetabonnemang får de reda på många uppgifter om användarna. Exempel på sådana uppgifter är adressuppgifter, telefonnummer, vem du ringer till och när, dina surfvanor och var din mobiltelefon befunnit sig vid olika tidpunkter. Operatörerna har ansvar för att skydda dina uppgifter. I lagen (2022:) om elektronisk kommunikation finns regler om hur telebolagen får hantera dessa uppgifter, och PTS ska se till att operatörerna följer dessa regler.

arrow Vad ligger utanför PTS ansvar?

PTS har bara tillsyn över operatörernas hantering av uppgifter om personer och företag som de hanterar när de tillhandahåller elektronisk kommunikation. De allmänna reglerna om personuppgifter hanteras av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Information om hur du skyddar dig på internet finns på webbplatsen Din säkerhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Konsumentrådgivning inför att du ska skriva på ett avtal kan du få hos Hallå Konsument eller hos Telekområdgivarna. Också om du har en tvist med din operatör, till exempel angående avtal eller faktura kan du få hjälp hos Hallå Konsument eller hos Telekområdgivarna. Anser du att avtalsvillkoren är oskäliga eller att marknadsföring är vilseledande kan du anmäla detta till Konsumentverket.