Adressändringar och eftersändning

Att anmäla en adressändring till Svensk Adressändring AB (SvAAB) är gratis. Däremot är lagring eller eftersändning av post till den nya adressen avgiftsbelagd. Adressändring kan även göras hos skattemyndigheten men dessa uppgifter når inte postoperatörerna.

Det är viktigt att anmäla adressändring när man flyttar. Att anmäla adressändring till Skatteverket (ändring av folkbokföringsadress) kostar ingenting.

Vill man begära eftersändning eller lagring av sin post får man vända sig till Svensk Adressändring AB (SvAAB) som tillhandahåller dessa tjänster mot betalning.

Fungerar inte eftersändningen bör man kontakta SvAAB:s kundtjänst och redogöra för vad som gått fel.

De flesta postoperatörer i Sverige är anslutna till SvAAB och får regelbundet information om vilka personer som gjort adressändring och/eller beställt eftersändning eller lagring. Oadresserade försändelser (till exempel reklam) kan dock inte eftersändas eller lagras.

Informera själv

När man flyttar måste man själv informera avsändare om att man har ny adress. Den vanligaste orsaken till att brev inte kommer fram till den nya adressen är att man under eftersändningstiden glömt att informera avsändaren om att man har bytt adress. Det är endast vissa myndigheter och företag som automatiskt får tillgång till de nya uppgifterna genom centrala adressregister. När eftersändningstiden upphört, får postoperatören ingen mer information från SvAAB om vart ett brev med den gamla adressen ska skickas. Brevet ska i dessa fall returneras till avsändaren och om någon sådan inte angetts ska det skickas till PTS enhet för saknade brev.