Adressändringar och eftersändning

Att anmäla en adressändring till Svensk Adressändring AB (SvAAB) är gratis. Däremot är lagring eller eftersändning av post till den nya adressen avgiftsbelagd. Adressändring kan även göras hos skattemyndigheten men dessa uppgifter når inte postoperatörerna.

Fungerar inte eftersändningen bör du kontakta SvAAB:s kundtjänst och redogöra för vad som gått fel.

SvAAB undersöker vad som brustit och kontaktar det berörda utdelningskontoret för lämplig åtgärd.

De flesta postoperatörer i Sverige är anslutna till SvAAB och får regelbundet information om vilka personer som gjort adressändring. Oadresserade försändelser (till exempel reklam) eftersänds eller lagras inte.

Informera själv

Den vanligaste orsaken till att brev inte kommer fram till den nya adressen är att man under eftersändningstiden, glömt att informera avsändaren om att man har bytt adress. Endast vissa myndigheter får automatiskt tillgång till de nya uppgifterna genom centrala adressregister. När eftersändningstiden upphört får postoperatören inte någon mer information från SvAAB om vart ett brev med den gamla adressen ska skickas. Brevet ska i sådana fall returneras till avsändaren. Finns inte någon avsändare angiven ska brevet skickas till PTS enhet för saknade brev.