Banktjänster för alla – en halvdag om de nya lagkraven på tillgänglighet

2024-03-07

I juni 2025 måste banktjänster leva upp till EU:s krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Detta kommer att gynna alla, men det kan kräva en del arbete. Välkommen till en kostnadsfri informations- och diskussionsträff den 9 april som vänder sig särskilt till alla som ansvarar för digitala banktjänster.

AccessibleEU och PTS logotyper

Länk för att delta

https://youtube.com/live/wbTayNQfYg8?feature=share

Program

Seminariet äger rum den 9 april och startar klockan 13.00 och håller som längst på till 17.00.

PTS hälsar välkommen!

 • Moderator Lena Ceesay, Post- och telestyrelsen
 • Marielle Sjögren, Post- och telestyrelsen
 • Chattmoderator Ronnie Widmark, Habilitering & Hälsa/Stockholms läns sjukvårdsområde

Hur ser användarnas behov ut?

Tillgänglighetslagen kommer att underlätta för många användare av tjänster och produkter. Hur ser användarnas behov och upplevelser ut idag?

 • Cecilia Backentorn och Maria Wiezell, Sveriges Konsumenter
 • Tor Gustafsson, Funktionsrätt Sverige och Emelie Mynde, Riksförbundet FUB

Vilka är de nya lagkraven?

En introduktion till tillgänglighetslagens krav på banktjänster.

 • Lisa Larsson Falk, Post- och telestyrelsen

Vad är begripligt språk?

Lagen säger att banktjänster ska vara begripliga, med språk som inte överstiger "nivå B2". Vad innebär det, och hur kan man säkerställa att språk är begripligt?

 • Anna Hass, Expressiva AB

Vad innebär lagen för fysiska enheter?

Lagen omfattar även till exempel betalterminaler och kontantautomater. Vad innebär det?

 • Henrik Carlborg och Hiba Zeydi, Post- och telestyrelsen

Fikapaus ca 14.15

Vilken är PTS roll?

Post-och telestyrelsen ska ha ett tillsynsansvar för bland annat banktjänster och ansvara för marknadskontroll av tillhörande produkter. Hur tänker PTS om sin roll?

 • Marcus Jonsson, Post- och telestyrelsen

Vilka är bankernas erfarenheter?

Ett panelsamtal med tre banker som kommit en bit på väg.

 • Nicklas Karlsson och Emelie Gustavsson, Swedbank
 • Anna Stålberg, Handelsbanken
 • Santino Mariano, Länsförsäkringar

Vilka är utmaningarna?

Lagen väcker en del frågor om tillämpning och vad som behöver ske i praktiken. Vilka utmaningar ser bankerna?

 • Jessie Cargill-Ek, Svenska bankföreningen

Paus ca 15.40

Vad händer i andra EU-länder, och vad är AccessibleEU?

Vissa delar kommer att vara på engelska.

 • Heli Jeskanen, Tillgänglighetsexpert på OP Financial Group i Finland
 • Jakob Rosin, Nationell expert för Estland i AccessibleEU 
 • Pär Lannerö, Nationell expert för Sverige, AccessibleEU

Diskussion och frågestund

 • Lena Ceesay, Post- och telestyrelsen leder öppen diskussion

Arrangörer

AccessibleEU och Post- och telestyrelsen arrangerar seminariet tillsammans.

AccessibleEU

Plats

Du deltar digitalt (länk skickas ut efter anmälan via e-mejl) eller på plats i Post- och telestyrelsens lokaler på Hälsingegatan 38, Stockholm.

Tid

Den som är anmäld för deltagande hos PTS behöver vara på plats klockan 12.50. Vi börjar webbsändningen klockan 13 och vi håller på till senast klockan 17. Strax efter klockan 14 blir det fikapaus, och lite senare en ytterligare kort paus.

Anmälan

Anmäl dig senast torsdag den 4 april om du vill delta digitalt genom EU-kommissionens system EUSurvey.

Ställ dig på reservlista för fysisk plats genom EU-kommissionens system EUSurvey

Antalet platser på den fysiska träffen är begränsad och det är nu fullbokat. På länken ovan finns en reservlista som du kan registrera dig på om du vill delta på plats.  Om du som har anmält dig att delta fysiskt, får förhinder, uppskattar vi om du avanmäler dig i god tid så att någon annan kan få platsen. Se kontaktuppgifter längre ner.

Webbsändningen blir däremot inte fullbokad, men EU-kommissionen behöver följa upp vilka som deltar i de evenemang AccessibleEU stödjer, och därför önskar vi att du anmäler dig ändå. 

Praktisk information

Konferensen teckenspråkstolkas och skrivtolkas. Lokalen är tillgänglig för dig som rullar fram. Talare använder mikrofon och högtalare, och det finns teleslinga/hörslinga. Vänligen undvik parfym och doftande produkter. Du som deltar på plats behöver legitimera dig i PTS reception. 

Mer om tillgänglighetsdirektivet

Det finns en introduktion till direktivet (som är grunden till lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet) på Digin.nu, en informations­webbplats för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet.

Tillgänglighetsdirektivet - en introduktion 

Kontakt

Kontakta lisa.larssonfalk@pts.se om du har frågor!