Snabbt bredband ger Sverige topposition

2023-09-15

Svenska och danska hushåll och företag har bäst tillgång till snabbt internet via fast bredband. Det och mycket annat visar en nordisk-baltisk jämförelse av telekomstatistik för 2022.

I både Sverige och Danmark har 97% av hushållen och företagen tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 megabit per sekund (Mbit/s). Sverige har också störst andel fasta bredbandsabonnemang som klarar minst 100 Mbit/s, jämfört med övriga länder.  

Minskat mobilringande efter pandemin i alla länder

Efter en kraftig ökning av antalet ringda minuter i mobilnäten under pandemi-åren 2020-2021 minskar nu ringandet i samtliga länder i jämförelsen. För Sveriges del var år 2022 första gången som antalet ringda minuter i mobilnäten minskade. 

Ta del av all statistik i vår databas

Resultaten av 2022 års nordisk-baltiska jämförelse omfattar:

  • mobila tjänster
  • fast telefoni
  • bredbandstjänster
  • tv-tjänster

Statistiken finns tillgänglig i vår databas (materialet finns enbart på engelska):

Ett samarbete mellan åtta länder

PTS publicerar statistik för den nordiska och baltiska telekommarknaden årligen. Statistiken är insamlad av våra motsvarande myndigheter i respektive land och bearbetad av den nordisk-baltiska arbetsgruppen för statistik. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge.

Mer information och frågor

Kontakta Anna-Karin Brunberg, analysavdelningen, 08-586 459 48