Tillståndsvillkor för Citymail Sweden AB - dnr 20-1654