Beslut om skyldigheter på marknaden Mobil samtalsterminering (marknad 7)

PTS har gjort en rättelse i skyldighetsbesluten enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223), se besluten.