Strålning från mobiltelesystem

Flera myndigheter har ansvar för frågor som rör strålning från mobiltelesystem. Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har huvudansvaret vad gäller strålning.

Vilken myndighet gör vad?

Strålsäkerhetsmyndigheten skyddar människor och miljö mot skadlig verkan av strålning.

Socialstyrelsen ansvarar för miljöbalkens delar om hälsoskydd.

Arbetsmiljöverket verkar för att människor har en bra och riskfri arbetsmiljö.

PTS fördelar tillstånd till mobiloperatörer.