Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Om du bor i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år eller har en funktionsnedsättning, kan du ha möjlighet att få en särskild posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd.

Tjänsten vänder sig till personer som, på grund av ålder eller funktionsnedsättning, inte har möjlighet att hämta sin post i postlåda enligt ordinarie lantbrevbärar­service. Posttjänsten innebär att posten delas ut till personens tomtgräns eller i undantagsfall vid boningshuset. Det är Postnord som ansvarar för tjänsten, som har upphandlats av PTS på uppdrag av regeringen.

Så här ansöker du om tjänsten

Du ansöker om posttjänst i glesbygd hos närmaste brevbärarkontor eller via din lantbrevbärare. Postnords kundservice kan hjälpa dig med kontaktuppgifter via telefon 0771-33 33 10 eller kundtjanst.privat@posten.se.

Du måste uppfylla villkoren för att få tjänsten

För att vara behörig till tjänsten måste du bo i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare. Alla i hushållet måste vara minst 80 år eller ha en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan grad att det är svårt att ta sig till sin brevlåda enligt ordinarie lantbrevbärarservice. Du kan behöva lämna in ett intyg som styrker behovet av tjänsten.

Mer information om tjänsten

Postnords kundservice, telefon 0771-33 33 10
E-post: kundtjanst.privat@posten.se.