Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

PTS upphandlar inkluderande tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. En av dessa är Portofri befordran av blindskriftsförsändelser som utförs av Postnord på uppdrag av PTS.

Det är kostnadsfritt att skicka blindskrift för personer som inte kan läsa svartskrift.

Tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser kan användas av bibliotek och godkända organisationer samt av privatpersoner som behöver skicka blindskriftsförsändelser.

Förändringar i tjänsten från och med 1 april 2020

PTS har tecknat ett nytt avtal med Postnord som träder ikraft den 1 april 2020. Den viktigaste nyheten i avtalet är att bibliotek och organisationer kan skicka blindskriftsförsändelser på 2-7kg med Postnords tjänst Mypack home. Med Mypack home kan försändelsen spåras i Postnords app och levereras till mottagarens dörr. Om mottagaren inte kan ta emot paketet får det lämnas utanför dennes dörr.

Leverantör

PTS har upphandlat tjänsten av Postnord Sverige AB.

Kundtjänst

Postnords kundservice besvarar frågor och tar emot synpunkter på tjänsten mellan klockan 08.00 och 17.00 på vardagar.

E-post: intern.premium@postnord.com (ange ”Blindskrift” i ämnesraden)

Telefonnummer: 0771-33 33 10

Mer information om tjänsten finns på Postnords webbplats.