Tillgång och avbrott vanligt klagomål till PTS

2024-03-21

De vanligaste klagomålen till PTS handlar om tillgången till elektroniska kommunikationer eller när det blir avbrott i tjänsterna. Det visar PTS årliga sammanställning.

Varje år sammanställer Post- och telestyrelsen (PTS) myndighetens kontakter med allmänheten, som inte rör postfrågor.

Det kan handla om såväl klagomål som frågor. Under 2023 registrerades cirka 3400 kontakter, varav de allra flesta rörde elektronisk kommunikation.

Många kontakter om tillgång och avbrott

Nära hälften av alla kontakter handlar om tillgång till elektroniska kommunikationer eller avbrott i sådana tjänster. Det handlar bland annat om bristande mobiltäckning, avsaknad av utbyggd fiber eller tillfälliga avbrott.

Därefter kommer frågor om nummer samt avtal.

Uppmärksamhet leder till frågor

PTS kan också konstatera att frågor som uppmärksammas medialt ofta leder till frågor, klagomål och funderingar från allmänheten.

Under året har myndigheten tagit emot frågor om spoofing, som är en metod för telefonbedrägerier, samt kakor på webbplatser. Båda dessa frågor har uppmärksammats i andra kanaler.

Så används klagomålen

Den information som PTS får i kontakterna med allmänheten är viktig för hela myndigheten. Genom kontakterna får PTS kännedom om hur utvecklingen på marknaden påverkar enskilda, samt en inblick i vilka utmaningar som finns inom myndighetens sektorer.

Informationen bidrar med uppslag till hur arbetet med att förverkliga myndighetens vision – säker och tillgänglig kommunikation för Sverige – kan fortsätta.

PTS kontakter med allmänheten

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55