Vi på post- och telestyrelsen arbetar aktivt för att du som konsument ska känna dig trygg, ha valmöjligheter och kunna göra medvetna val. Vi kontrollerar att operatörer av bredband och telefoni följer lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Post- och telestyrelsen (PTS) kan inte lösa tvister mellan operatörer och enskilda konsumenter.

Vänd dig i första hand till din operatör för att framföra klagomål eller begära ersättning. Du kan höra av dig till Telekområdgivarna, Hallå konsument eller konsumentvägledaren i din kommun för att få rådgivning om hur du ska gå tillväga. 

Kontakta oss gärna om du misstänker att din operatör agerar på ett sätt som strider mot lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Ta del av mer information och kontaktuppgifter via länkarna nedan.

Vid frågor om störningar och avbrott

Störningar och avbrott

Om du har frågor om operatörers agerande, marknadsföring och avtal

Vi arbetar inte med frågor om otillbörlig marknadsföring eller oskäliga avtalsvillkor. Det ligger under Konsumentverkets tillsyn. PTS har inte heller någon allmän tillsyn över operatörers agerande.

Mobiltelefon och abonnemang

Vi har tillsyn över att operatörerna följer lagen om elektronisk kommunikation. Det handlar bland annat om den information som operatören måste ge till sina kunder.

LEK – Lagen om elektronisk kommunikation

Frågor om internet

Bredband

Mobiltäckning

Dina rättigheter inom bredbandsstöd

Teknikskifte (avveckling av 2G- och 3G-näten)

5G

Frågor kopplade till telefoni

Nummerportabilitet och spärrtjänster

Hemligt nummer

Teknikskifte (avveckling av 2G- och 3G-näten)

5G

Frågor om integritet och behandling av personuppgifter

Det finns regler om hur operatörerna får hantera uppgifter om sina kunder. Dessa kompletterar de allmänna dataskyddsreglerna (GDPR).

Integritet

Säkerhet och skydd av uppgifter

Sidan uppdaterades: