5G är den femte generationens mobilnät. Mobilnätet gör det möjligt med högre kapacitet och hastigheter, som öppnar upp för nya teknologier och tjänster. Det är marknaden som driver utvecklingen av 5G. Utbyggnadstakten och var utbyggnaden sker avgörs av operatörerna själva.

På kort sikt innebär 5G högre kapacitet och hastigheter. 5G kan leverera mer kapacitet och högre datahastighet på ett billigare och effektivare sätt än 4G. 

På längre sikt innebär 5G också stöd för kortare fördröjning, garanterad leverans av data och stöd för många fler enheter per km2.

Fler möjligheter med 5G på längre sikt

Det kan komma fler förbättringar som till exempel:

 • kortare fördröjning i nätet
 • bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt och inom angiven tid
 • bättre möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning
 • nya tillämpningar kan bli möjliga, som exempelvis automation av industrier, fjärrstyrning av fordon och farkoster
 • helt nya ännu okända tillämpningar.

6G införs troligen framåt år 2030. Fram till dess kommer 5G att vidareutvecklas och möta de behov som finns.

Variationer i de olika mobilnätens egenskaper

Det är inte troligt att hela mobilnätet får samma egenskaper. Det kan bli så att ett lokalt nät kan garantera säker överföring på exakt tid med hög kapacitet inne i en fabrik. Samtidigt kan det vara så att det publika 5G-nätet utomhus i samma område inte har samma egenskaper när det gäller kapacitet och möjlighet att garantera kort fördröjning.

Maximala hastigheter på över 10 Gbit/s

5G kommer under gynnsamma förhållanden att ha maximala hastigheter på över 10 Gbit/s. Den faktiska hastigheten förväntas variera kraftigt beroende på var du befinner dig. Vilka hastigheter som uppnås beror bland annat på vilka frekvensband operatören använder och hur många nya master som byggs.

Utbyggnad av 5G

Utbyggnadstakten och var utbyggnaden sker avgörs av operatörerna själva. Staten har inte ställt några krav på operatörerna som gäller just utbyggnaden av 5G men däremot finns det täckningskrav i olika frekvensband i syfte att förbättra mobiltäckningen i Sverige. Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det ansvar som det offentliga har. Det finns inga särskilda tillståndsvillkor om utbyggnad kopplade till 5G.

Utbyggnaden sker genom både återanvändning och uppgradering av befintlig infrastruktur samt nybyggnation.

Tilldelning av frekvensband

Tillgänglighet av spektrum är avgörande för utbyggnad av 5G. Spektrum är de frekvensband som operatörerna får tillgång till. Post- och telestyrelsen ansvarar för tilldelning och hantering av spektrum. För 5G krävs nytt spektrum i höga band för att de förväntade datahastigheterna ska kunna levereras.

Flera frekvensband förväntas bli aktuella för tilldelning de närmaste åren:

 • 1800 MHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2025 eller senare.
 • 25,1-27,5 GHz öppnas för blocktillstånd 2025 eller senare.

Vi gör det möjligt med 5G-tester i ett flertal band. Sådana tester förutsätter tillgång till breda frekvensområden i band med olika radioegenskaper. Läs mer om hur du ansöker om testtillstånd och vilka frekvenser som är tillgängliga:

För dig som konsument

Mobiltelefoner som kan använda 5G-nät är vanliga på marknaden.  

4G-näten förväntas finnas kvar ett tag till och du kan fortsätta använda din 4G-telefon, om du har en sådan.

Använder du 2G eller 3G rekommenderar vi att du kontaktar din operatör för att stämma av hur länge till du kan använda näten på ett optimalt sätt. 

Hur ni som kommun eller region kan underlätta utbyggnaden av mobilnät

Ni som kommun och region kan på flera sätt bidra till att underlätta för den kommersiella utbyggnaden av mobilnät:

 • Vi rekommenderar er som kommun eller region att inkludera mobiltäckning i era bredbandsstrategier och ha en målsättning för utbyggnad av mobilnät.
 • Se till att er bredbandssamordnare/koordinator har täckning av mobilnät inkluderade i sina ansvarsområden.
 • Ta hänsyn till elektroniska kommunikationer vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked.
 • Se över rutinerna för marktillstånd och bygglov för att underlätta etablering av mobilnät.
 • Samverka med andra kommuner i regionen för att tillsammans bli en större intressent av mobilnätstäckning.
 • Gör operatörerna uppmärksamma på vilka områden som har täckningsproblem.
 • Samverka med alla involverade, som exempelvis operatörer, markägare, byanät, elbolag och entreprenadföretag.

5G och säkerhet

5G-nät är inte automatiskt säkrare än de nuvarande näten. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det inte finns någon strålskyddsmässig grund för att avstå från införandet av 5G.

5G-teknik (Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats)

Sidan uppdaterades: