Bredbandsstödet delar vi ut en gång per år på hösten. Varje projekt som har fått bredbandsstöd följer vi upp och kontrollerar under cirka tre år. Vi har fått uppdraget av regeringen.

Du kan ansöka till den 28 augusti 2024. Läs utlysningsunderlaget, läs frågor och svar vartefter i PTS portal.

 

Marknaden har nått långt med att bygga bredband i Sverige. Men målen är högt ställda för att det ska finnas tillgängligt och snabbt bredband i hela Sverige.

Därför behövs så kallat bredbandsstöd som komplement. Vi på PTS har arbetat med det här uppdraget sedan år 2020.
Fakta - bredbandsstöd

Bredbandsstöd 2024

Webbnyhet 16 maj 2024

Vem kan söka bredbandsstöd och inte?

 • Fiberföreningar, operatörer och stadsnät kan söka.
 • Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka.

Inte ända fram till hus eller byggnader

Den som får bredbandsstöd ska bygga bredbandsinfrastruktur fram till tomtgräns för de byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet.

Det handlar inte om att med PTS bredbandsstöd bygga bredband ända fram till hus eller byggnader. Bredbandsstödet är till för att ni som får bredbandsstöd ska bygga bredbandsinfrastruktur i form av fasta bredbandsnät fram till en så kallad avlämningspunkt. 

Detaljerad information om vad som gäller för årets bredbandsstöd 2024.
Bredbandsstöd 2024

Det här får pengarna användas till

Den som fått bredbandsstöd får använda utbetalda pengar till: 

 • direkta investeringskostnader för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur ( bredbandsnät utan någon aktiv komponent)  
 • inköp av tjänst för arbeten som är direkt kopplade till investeringen
 • egna arbeten
 • eget nytt material som är direkt kopplade till investeringen

Vi tar fram nya villkor för varje år som vi delar ut bredbandsstöd. Detaljerad information finns alltså i villkoren för respektive år som bredbandsstödet har delats ut. Se specifika villkor för bredbandsstöd år 2020, 2021, 2022, 2023.
Fakta  - bredbandsstöd (se rubriken Utlysningsunderlag)

Det här får vi inte dela ut bredbandsstöd till

Vi får inte tilldela bredbandsstöd till områden där det redan finns utbyggnadsplaner eller befintligt nät. 

Ansökningsförfarandet - i korthet

Ni ansöker digitalt i systemet PTS portal. Ska ni söka bredbandsstöd för första gången, skapa en användare i PTS portal. Ni skickar då med en fullmakt som visar att ni har rätt att företräda er organisation.
PTS portal 

Alla som ansöker konkurrerar om bredbandsstödet. Flera aktörer kan alltså inte tilldelas bredbandsstöd för samma område. 

Inledningsvis konkurrerar utbyggnadsprojekten inom utlysningsområden (Norrland, Svealand, Götaland) som bredbandsstödet är uppdelat i. Pengarna ska räcka så att så många byggnader som möjligt kan få bredband. PTS rangordnar alla projekt som uppfyller grundläggande krav för att få stöd.

Konkurrensutsättningen är i enlighet med principerna i reglerna om offentlig upphandling:

 • öppen
 • transparent
 • icke‑diskriminerande
 • teknikneutral.

De projekt som har lägst sökt stöd per byggnad med avdrag för prioriterade byggnader, får en högre placering i den konkurrensutsatta rangordningen. Pengarna fördelas fram tills dess att utlysningsområdets stödpott är förbrukad.

Byggnader som finns i PTS byggnadsförteckning kan ni söka stöd för. Byggnadsförteckningen är en lista på alla byggnader som det går att söka bredbandsstöd för. Ni utformar era utbyggnadsprojekt utifrån byggnadsförteckningen i en ansökan i PTS portal. 
Så skapas byggnadsförteckningen 

Varje år som vi delar ut bredbandsstöd skapar vi ett så kallat utlysningsunderlag. Det består av de dokument som vi har tagit fram för att beskriva och reglera PTS utlysning av bredbandsstöd. Det brukar vara klart någon gång i maj. Det är viktigt att du läser igenom hela utlysningsunderlaget.

I utlysningsunderlaget ingår:

 • Anvisningar och förutsättningar för PTS bredbandsstöd. Där finns anvisningar hur ni fyller i ansökan och vad som krävs för att söka och beviljas bredbandsstöd. Där förtydligar vi vissa av de villkor som vi ställer på stödsökande som beviljas bredbandsstöd.
 • Villkor som gäller för det årets utlysning (inklusive de år projekten pågår). Där finns de villkor som vi ställer på stödmottagare.
 • Vilka byggnader som det går att söka stöd för. De samlar vi i en så kallad byggnadsförteckning. Den visar vilka byggnader som ni kan inkludera i ett utbyggnadsprojekt.
 • Frågor och svar i PTS portal (där ni ansöker). Alla som ansöker kan ställa frågor under ansökningsperioden (utlysningsperioden). Vi publicerar svar på frågorna löpande i PTS portal och meddelar varje gång alla sökande via mejl. Vi förutsätter att alla som ansöker läser frågorna och svaren som finns i PTS portal. För att hinna svara på alla frågor innan ansökningstiden går ut, brukar vi stänga möjligheten att ställa frågor cirka två veckor före sista ansökningsdag.  

Ni ansöker i databasen som kallas PTS portal. Sista datum för ansökan brukar vara någon gång i slutet av augusti.
PTS portal

Efter det arbetar vi med alla ansökningarna. När det är klart beslutar vi vilka projekt som kommer att få bredbandsstöd det året.

Detaljerad information om 2024 års bredbandsstöd
Bredbandsstöd 2024

Följer upp och kontrollerar

Vi följer upp och kontrollerar alla projekt som fått bredbandsstöd. Ni rapporterar in hur projektet går enligt en specifik tidplan.

Vi kontrollerar om arbetet i projekten löper på under de cirka tre år som ni bygger bredband. Från 2024 års bredbandsstöd får ni pengar vartefter under projektet enligt en specifik plan som finns beskriven i utlysningsunderlaget.
Uppföljning och kontroll av bredbandsstöd

Betala tillbaka pengar

Ibland kan byggnadsförteckningen, alltså listan på vilka byggnader som saknar fiber innehålla byggnader som redan har fiber. Mer information finns under rubriken När pengar måste betalas tillbaka.
Uppföljning och kontroll av bredbandsstöd

Andra pengar att söka

Det finns även andra pengar att söka från Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF Digital.
Sök pengar från EU för digital infrastruktur

För dig som är privatperson och för dig som är markägare

Dina rättigheter inom bredbandsstöd

Allmänt om PTS arbete med bredband

Bredband

Kontakta oss

Generella frågor om PTS bredbandsstöd: bredbandsstod@pts.se

Support om hur du ansöker: PTS portal

Du prenumererar väl på nyhetsbrevet om PTS bredbandsstöd? Scrolla ner till nyhetsbrevet på den här sidan: 
Prenumerera på nyheter

 

Sidan uppdaterades: