Bredbandsstöd

Målen för den svenska bredbandsutbyggnaden är högt ställda. Marknaden har nått långt men det behövs bredbandsstöd för att nå målen. Därför har PTS i uppdrag av regeringen att utlysa bredbandsstöd med start tilldelningsår 2020.

Just nu om bredbandsstöd

Regionala prioriteringarna pågår 11 april till 2 maj. Då har regionerna möjlighet att peka ut geografiska områden som anses prioriterade för PTS bredbandsstöd. Det är bredbandskoordinatorerna i regionerna som ansvarar för att ge data till PTS under den här perioden. Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.
Hur skapas byggnadsförteckningen

Vi kommer att betala ut bredbandsstöd på ett nytt sätt från år 2024. Den 16 maj då ni kan börja ansöka finns mer utförlig information inklusive villkor.
Vi betalar ut bredbandsstödet på ett nytt sätt från år 2024 | PTS

Vem kan söka bredbandsstöd?

Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. 

Vem kan inte söka bredbandsstöd?

Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka PTS bredbandsstöd.

Vilka byggnader går det att söka bredbandsstöd för?

För att det ska vara möjligt att söka bredbandsstöd för en byggnad behöver den finnas med i PTS byggnadsförteckning. Byggnadsförteckningen är en lista över byggnader som det går att söka bredbandsstöd för. 

PTS får inte tilldela bredbandsstöd till områden där det redan finns planerade utbyggnadsplaner, befintligt nät eller upptagningsområden för efteranslutningar.

Vad får man bredbandsstöd för?

PTS stödfinansierar så kallad homes passed utbyggnad. Det är möjligt att söka stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkt. 

Stödet omfattar direkta investeringskostnader som rör den fysiska infrastrukturen och utbyggnaden av infrastrukturen. PTS tilldelar även bredbandsstöd för inköp av tjänst för arbeten samt för egna arbeten och eget nytt material som är direkt kopplade till utbyggnaden.

Det är direkta investeringskostnader för så kallad passiv infrastruktur som kan ge rätt till bredbandsstöd. Passiv bredbandsinfrastruktur är de delar av anläggningen som inte kräver ström.

Vilka av alla projekt som söker får stöd?

En förutsättning för att PTS ska kunna bevilja stödmedel för ett utbyggnadsprojekt är att den stödsökande aktören och dennes ansökan om uppfyller vissa krav. Kraven presenteras i utlysningsunderlaget.

För att stödmedlen ska räcka för att ansluta så många byggnader som möjligt tilldelas stödmedlen genom konkurrensutsättning. De utbyggnadsprojekt som uppfyller grundläggande krav rangordnas och tilldelas stödmedel baserat på respektive års regelverk.

Hur går det till att söka stödet?

Du hittar de krav som gäller i utlysningsunderlaget för respektive års utlysning. Du ansöker i PTS portal. Läs utlysningsunderlaget inför ansökan. Utlysningsunderlaget innehåller användbar information om bredbandsstödsprocessen och de krav som ställs på er stödsökande aktörer.

Varje tilldelningsår har information om det som gäller för just det året. 

Tilldelningsår 2022

Tilldelningsår 2021

Tilldelningsår 2020

Om PTS bredbandsstöd

Om PTS bredbandsstöd

Allmänt om bredband

Bredband

Ansöka om stöd för att få internet 

PTS åtgärder för att ge hushåll och företag tillgång till grundläggande internetuppkoppling och telefoni