Teknikskifte

Operatörerna genomför löpande förändringar och uppgraderingar i sina tele- och bredbandsnät. Det kan handla om att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten, eller att mobilnäten utvecklas.

Klicka här för att läsa om två pågående teknikskiften.