Alternativ för telefoni

Vilka alternativ för telefon finns i dag ? De tekniker vi beskriver nedan kan man också använda för bredband.

arrow Mobiltelefoni

Mobiltelefoni går genom luften med hjälp av radiovågor. Med mobiltelefonen kan du prata överallt där det finns täckning.

Det finns tre olika "nätsystem" för mobiltelefoni i Sverige i dag: GSM, 3G och 4G-näten. De flesta nationella telebolag erbjuder tjänster via dessa nät. 4G-näten är vanligast för samtal och datatjänster. 5G-näten är ett nytt nätsystem som byggs ut, främst för dataanvändning. 

Internettjänster för röstsamtal som till exempel Skype fungerar också där du har täckning av mobila bredbandsnät.

arrow GSM, 3G och 4G

Mobilnäten som bygger på GSM, 3G, 4G och 5G fungerar även för uppkoppling mot internet. Eftersom det finns flera telebolag som konkurrerar, finns det flera parallella nät som fungerar oberoende av varandra. Därför kan det löna sig att fråga flera bolag när du vill köpa ett mobilabonnemang.

arrow Fast telefoni

Fast telefoni via kopparnät är den traditionella formen av telefoni. Den uppfanns i slutet av 1800-talet och har funnits i Sverige i över ett sekel. Den fungerar både för att ringa vanliga samtal och för att koppla upp sig mot internet. Fast telefoni förmedlas i dag i första hand som ip-telefoni via bredbandsnäten. 

arrow Ip-telefoni

Ip-telefoni (bredbandstelefoni) innebär att du helt eller delvis ringer via andra nät än det traditionella telefoninätet. Bredband, via till exempel telejacket (ADSL), fiber och kabel-tv, ger möjlighet till ip-telefoni.