Inbjudan till operatörsmöte angående samråd av termineringspriset för samtal till mobilnäten

2014-04-04

Post- och telestyrelsen, PTS, planerar att uppdatera kalkylmodellen för mobila nät i syfte att fastställa ny prisnivå från och med den 1 juli 2014. Inom ramen för det arbetet görs också en översyn av kalkylräntan (WACC). Samråd kommer att hållas mellan den 11 april och 9 maj 2014.

Alla operatörer inbjuds till ett informationsmöte med anledning av detta. På mötet presenteras:

- översyn av kalkylräntan - preliminära kostnadsresultat

Tid: fredagen den 11 april 2014, kl. 9.00–12.00, registrering från kl 8.45.

Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan:
senast den 10 april till mattias.wellander@pts.se Ange namn och organisation/företag.