Inbjudan till samtal om inriktning för 26 GHz-bandet

2019-06-24

PTS bjuder in till samtal för att inhämta information om inriktning inför myndighetens arbete med tilldelning av 26 GHz-bandet.

PTS syfte är att skapa ett underlag för att myndigheten ska kunna:

  • Kartlägga och utreda efterfrågan och behov av frekvenser för olika radioanvändningar i Sverige i 26 GHz-bandet, inklusive hur stort det framtida behovet av frekvenser är för användningar som i dag finns i bandet eller i intilliggande band.
  • Möjliggöra nya radioanvändningar i 26 GHz-bandet som innebär en effektiv användning av det bandet.
  • Utreda lämplig tilldelningsmetod för 26 GHz-bandet.

Mer information

Om ni vill boka in tid för samtal, vänligen ta kontakt med oss senast den 12 augusti 2019 genom att maila Amela Hatibovic Sehic (amela.hatibovic-sehic@pts.se) och Maria Aust (maria.aust@pts.se).

Bakgrund

26 GHz-bandet är tillsammans med 700 MHz- och 3400-3800 MHz-banden utpekade som pionjärband för 5G i Europa, men ligger också i toppen av listan av kandidatband för 5G i hela världen. Tittar man närmare på banden kan man konstatera att det, trots samma benämningar, finns skillnader i var banden börjar och slutar i olika regioner, t.ex. mellan Europa och Nordamerika, men utpekade frekvensband ligger inte avskilda ifrån varandra och de överlappar stort.

26 GHz-bandet är däremot mycket närmare en öppning för 5G, även i Europa, jämfört med högre kandidatband för IMT-2020 som diskuteras inom ramen för WRC-19 under AI 1.13. Australien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland är några av de länder som förbereder regulatoriska förutsättningar eller konsulterar för att möjliggöra kommersiell mobil eller flexibel användning av 26 GHz-bandet.

Huvuddelen av 26 GHz-bandet används för civila radiolänkar i Sverige där tillståndsgivningen skett både i form av enskilda sändartillstånd och blocktillstånd. Blocktillstånden gäller till och med den 31 december 2021 och de enskilda sändartillstånden gäller som längst till och med den 31 december 2023. Uppdraget är att ta fram PTS inriktning vad gäller tilldelning av 26 GHz-bandet.