PTS frukostseminarium: Om arbetet i Berec och RSPG

2019-01-08

Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om arbetet i Berec och RSPG.

Inom Berec arbetar regleringsmyndigheterna i Europa tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna, medan RSPG är rådgivande till EU-kommissionen i strategiska frågor som rör hanteringen av radiospektrum.

PTS generaldirektör Dan Sjöblom kommer att  vara ordförande för Berec under 2020 och är vice ordförande under 2019. På frukostseminariet berättar han om vilka frågor som finns på Berecs agenda just nu och hur arbetet ser ut framåt. Därefter lyssnar vi på Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning, som är ordförande för gruppen RSPG under 2019. Han berättar bland annat om arbetet för 5G i Europa och andra strategiska spektrumfrågor.

PTS ser även fram emot att ta del av deltagarnas synpunkter på vad PTS och Sverige bör prioritera i det internationella arbetet.

Berec är en förkortning av Body of European Regulators for Electronic Communications. RSPG är en förkortning av Radio Spectrum Policy Group. 

På PTS den 31 januari

  • Torsdagen den 31 januari, kl. 8:00-9:00 (frukost från 7:30, mingel 9:00-9:30)
  • PTS, Valhallavägen 117 A, Stockholm (seminariet kommer även att webbsändas)

Anmälan senast 24 januari

Frukostseminariet är kostnadsfritt, men du måste anmäla dig. Antalet platser är begränsat och fördelas enligt först-till-kvarn-principen. Anmälan stängs den 24 januari eller när det maximala antalet deltagare har uppnåtts. Skicka din anmälan till frukostseminarium@pts.se och ange namn, titel och organisation.

Om PTS frukostseminarium

PTS frukostseminarium är ett nytt möte för aktörer inom telekom- och postområdet. På dessa seminarier, som vi kommer att arrangera några gånger per år, kommer vi att ta upp aktuella frågor där branschen står inför olika typer av utmaningar. PTS frukostseminarium ersätter PTS marknadsdag. Mejla gärna frukostseminarium@pts.se om du har några frågor.

Hantering av personuppgifter

PTS behandlar följande personuppgifter om du anmäler dig till PTS frukostseminarium: namn, titel, e-postadress och organisation. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kommunicera med dig i samband med seminariet.

Eftersom det ingår i PTS uppdrag att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och post och en kontinuerlig dialog med marknadernas aktörer är viktig för utförande av detta uppdrag, anordnar PTS forum. För genomförande av forumet är kommunikation med deltagarna nödvändig och därmed registrering av personuppgifter. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är därför det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dina personuppgifter finns kvar till och med den 28 februari 2019. Därefter raderas uppgifterna. Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS. Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS. Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats. PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se. PTS kontaktuppgifter: Box 5398, 102 49 Stockholm, pts@pts.se, 08-678 55 00.