Rekorddeltagande i årets Digitalidag

2023-09-15

Fredagen den 13 oktober anordnas den femte upplagan av Digitalidag. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Runt om i landet deltar 340 aktörer som tillsammans arrangerar 1000 aktiviteter.

Under temadagen gör vi en stor kraftsamling där digitaliseringens möjligheter och utmaningar är fokus. Aktiviteter sker runt om i landet. 

Fredagen den 13 oktober anordnas den femte upplagan av Digitalidag, och nu är alla aktörer och aktiviteter lanserade.

Engagemanget är rekordstort och totalt deltar 340 aktörer som tillsammans arrangerar 1 000 aktiviteter i 216 kommuner! Aktörerna är både från offentlig och privat sektor. Över 10 000 personer engagerar sig för att vara med och inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala.

Vi på PTS bidrar bland annat genom att vår gd Dan Sjöblom sitter i styrelsen för Digitalidag. Vi har även tagit fram en utbildning till digital coach som vi erbjuder alla som är aktiva under Digitalidag samt att vi sprider vår broschyr ”Känner du igen dig?”

Var deltar du den 13 oktober?

Utbildning digital coach | PTS

Digitalhjälpens broschyr ”Känner du igen dig?” | PTS