Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är den myndighet
som har hand om post och elektronisk kommunikation.

Elektronisk kommunikation är till exempel
att du kan ringa i telefon eller använda internet.

Post- och telestyrelsen arbetar åt Finansdepartementet.

Den som är chef på en myndighet kallas generaldirektör.
Post- och telestyrelsens generaldirektör heter
Dan Sjöblom.

Post- och telestyrelsen förkortas PTS.

Om du vill skriva till Post- och telestyrelsen är adressen:
Post- och telestyrelsen
Box 6101
102 32 Stockholm

Om du vill skicka e-post är adressen: pts@pts.se

Om du vill besöka Post- och telestyrelsen är adressen: 
Hälsingegatan 38 i Stockholm.

Post- och telestyrelsens telefonnummer är 08-678 55 00.