Samråd av beslut och inbjudan till ansökan inför tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Intressenter har möjlighet att svara på detta samråd senast den 25 maj 2022.

Skicka svar till 900-2100-2600@pts.se senast den 25 maj.

Bemötande

Klicka här för att läsa PTS bemötande av inkomna remissvar.


Inkomna samrådssvar