Remiss av förstudie i 3,5 GHz-bandet

Post- och telestyrelsen (PTS) har undersökt behov av och efterfrågan på frekvensområden 3438−3510 och 3538−3600 MHz. 3,5 GHz-bandet är bland annat intressant för 5G-utvecklingen, men då i första hand som en del av ett större frekvensområde. Därför föreslår PTS att avvakta med tilldelning av frekvensområden 3438−3510 och 3538−3600 MHz genom urvalsförfarande.

Analysen som PTS gör omfattar behov och efterfrågan i hela 3,5 GHz-bandet och även dagens användning av både 3,5 GHz- och 3,7 GHz-bandet.

Ni bereds härmed tillfälle att komma in med kompletterande information och/eller synpunkter på PTS bedömningar. PTS emotser gärna skriftliga svar till adressen pts@pts.se. Vänligen ange aktuellt diarienummer. Sista svarsdag är den 13 september 2016.

Inkomna remissvar

För tillgång till inkomna remissvar var vänlig kontakta PTS.