Remiss om upphävande av PTS allmänna råd om information om tjänstekvalitet

PTS avser att upphäva PTSFS 2007:1 - PTS allmänna råd om information om tjänstekvalitet, som specificerade kvalitetsinformation till jämförelsetjänsten Telepriskollen, vilken avvecklades 2012.

Eftersom tjänsten inte längre finns kvar fyller de allmänna råden inte någon funktion. PTS har utrett konsekvenser av upphävande av de allmänna råden, och skickar underlag för synpunkter till berörda parter. I bifogat dokument hittar ni PTS konsekvensutredning om upphävandet av de allmänna råden.

Vänligen skicka in era eventuella synpunkter till olov.enstrom@pts.se eller pts@pts.se senast den 29 augusti 2016.