Svensk telekommarknad 2016 - PTS-ER-2017:10

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Rapporten är baserad på Post- och telestyrelsen (PTS) egen primär-datainsamling som undersöker över 500 operatörers och andra aktörers utveckling. Alla jämförelser avser 31 december 2016 med samma dag 2015.

Läs mer i sammanfattningen. Du kan även söka och sortera statistik på de olika områdena i PTS statistikportal (www.statistik.pts.se). Där finns även data för enskilda aktörer är tillgänglig.